Publicaţie editată de Divizia 2 Infanterie „Getica“, Bulevardul Mareşal Alexandru Averescu nr. 1, Buzău
ISSN 2359-9898 | ISSN L2359–9898

Interviu cu generalul de brigadă Florin-Marian Barbu, comandantul Brigăzii 9 Mecanizate „Mărăşeşti”


Autor: Plutonier-adjutant principal Lucian Irimia
Data publicării: 02.06.2020
Data publicării
06/02/2020

  Domnule general de brigadă, care este rolul Brigăzii 9 Mecanizate Mărăşeşti în cadrul Armatei României, dar şi ca avanpost în cadrul Alianţei Nord-Atlantice

  Brigada 9 Mecanizată Mărăşeşti din Constanţa este parte a Diviziei 2 Infanterie Getica şi este purtătoarea tradițiilor de luptă de excepție ale militarilor dobrogeni, dar şi principalul element al prezenței Forţelor Terestre române între Dunăre şi Marea Neagră. Dislocarea noastră în Dobrogea ne influențează modul de pregătire pentru a putea opera în această zonă geografică plină de provocări într-o situaţie critică. Ne instruim temeinic, după proceduri bine stabilite şi compatibile cu cele ale aliaţilor din NATO. Multitudinea de exerciții desfășurate în comun cu membrii și partenerii Alianței Nord-Atlantice ne-a adus un plus de valoare și experiență ce o fructificăm din plin. Zona Dobrogei a fost, este şi va fi una specială, ceea ce se răsfrânge şi în modul nostru de pregătire. Istoria a demonstrat că trebuie să fim oricând gata de acţiune, de reacţie. Avem în compunerea marii unităţi dobrogene, unităţi şi militari cu experienţa teatrelor de operaţii. La ora actuală, Brigada 9 Mecanizată se prezintă ca o structură eficientă, pliată pe realitățile câmpului de operații modern, cu oameni ce știu ce înseamnă provocările unui teatru de operații complex și gata oricând să răspundă provocărilor. Ultima, a fost lupta cu virusului SARS-COV-2, în care, zi și noapte, militarii dobrogeni au fost la datorie. Da, avem un specific aparte! Marea Neagră, Dunărea, Munții Măcinului, Podișul Dobrogei te obligă să te instruiești și să gândești altfel. Suntem parte a Armatei României și acționăm atunci când țara o cere! 

  Provocările ultimilor ani au adus schimbări în ceea ce priveşte instruirea militarilor. Cum reuşesc militarii brigăzii să răspundă cerinţelor actuale?

  Aminteam că există deja provocări generate de locația marii unităţi, la care, în mod evident, se adaugă şi cele ce vin din procesul de dezvoltare şi transformare al Armatei României, care îşi pun amprenta asupra noastră şi nu numai. O componentă aflată în permanentă mișcare este şi instrucția şi pot să afirm că suntem suficient de flexibili pentru a putea să ne adaptăm pregătirea la noile nevoi generate atât de experiența acumulată în teatrele de operații, de dezvoltările doctrinare de ducere a luptei armate, de tehnologia şi sistemele de luptă ce se implementează în structuri, dar şi de generațiile actuale de oameni care vin în armată. Se muncește mult, militarii dobrogeni se implică în tot ceea ce înseamnă instruire. Este adevărat, nu este ușor, mai ales când ritmul de desfășurare a exercițiilor, fie ele naționale sau internaționale este ridicat. Fiecare militar al brigăzii își înțelege locul pe care îl ocupă, își aduce aportul la reușit misiunilor încredințate, iar rezultatele obținute se văd de la sine.

  Având în vedere zona de responsabilitate, cum colaboraţi cu celelalte categorii de forţe ale Armatei României şi cum aţi reuşit să vă adaptaţi instrucţia la acest specific?

  Spuneam că zona noastră de responsabilitate este asociată cu regiunea Dobrogei, unde avem șansa să fim alături în principal de camarazii noștri din Forţele Navale, cât şi de cei din Forţele Aeriene, cum sunt cei de la Mihail Kogălniceanu. Avem implementate o serie de exerciţii periodice, în special cu structurile subordonate Flotei, în care ne antrenăm pentru acele situaţii în care am putea acționa împreună. Trebuie să recunosc că se poate şi mai mult şi lucrăm împreună la acest aspect. Nu în ultimul rând, suntem aproape de militarii americani dislocați la baza de la Mihail Kogălniceanu, cu care şi anul acesta am colaborat în cadrul exerciţiului Justice Eagle, dar şi de cei din Regimentul 307 Infanterie Marină din Babadag cu care avem deja o colaborare cu valenţe istorice. Dacă îmi este permis, pot să afirm că această zonă a țării este cea mai complexă regiune de pe teritoriul naţional, având în vedere prezența unor structuri relevante din toate categoriile de forţe şi comandamentele de armă din Armata României ce pot acționa întrunit.

  De mulți ani,  militarii brigăzii, participă la exerciţii multinaționale cu parteneri din NATO şi nu numai. Putem scoate în evidență exercițiul anual Black Sea Rotational Force, unde Brigada 9 Mecanizată are o prezență constantă.  Ce plus de pregătire au adus acestea militarilor din subordine? 

  Într-adevăr, exercițiile subscrise programului de instruire Black Sea Rotational Force putem spune că sunt deja parte a blazonului brigăzii, atât prin faptul că am participat încă de la începutul inițiativei, din anul 2008, cât şi prin faptul că suntem desemnați de către S.M.F.T. şi MARFOR ca structură planificatoare a activității comune cu militarii americani şi națiunile invitate. Totodată, brigada generează şi contribuția națională la Brigada din Sud-Estul Europei/SEEBRIG aspect ce ne angrenează şi în seria de exerciţii a acestei structuri. Nu în ultimul rând, afilierea brigăzii la Divizia Multinațională Sud-Est ne angajează, mai recent într-o manieră permanentă, în programul de instrucție al acestei entități, un program cu foarte multe provocări. Am trecut în revistă o parte din activităţile multinaționale, cu caracter ciclic şi care în mod evident ne afectează pozitiv pregătirea. Înțelegerea limbajului comun aliat, schimbul de experienţă cu camarazii din alte armate, accesul la unele capabilităţi militare de care noi nu dispunem, dezvoltarea încrederii şi spiritului camaraderesc între militari sunt doar câteva elemente ce constituie realizări ce vin din cooperarea multinațională. Sunt lucruri pozitive, mai ales pentru experiența fiecărui militar din Brigada 9 Mecanizată. Lucrăm și ne instruim atât pe plan național, cât și internațional. Această constantă a pregătirii contează enorm în dezvoltarea fiecărui militar. Este adevărat, toate acestea vin cu sacrificii, dar și rezultatele obținute aduc împlinire profesională. Avem deja o tradiție în modul nostru de instruire, cu particularitățile proprii, pe care o onorăm la un nivel ridicat la fiecare  participare la exercițiile organizate atât de eșaloanele noastre superioare, cât și de aliații din NATO.

  Aveţi un C.V. bogat în care am observat că funcţiile ocupate au avut legătură cu instrucţia. Ce aţi reuşit să implementaţi  în cadrul brigăzii din punct de vedere al pregătirii?

  Am avut șansa şi onoarea să lucrez o perioadă relevantă în acest domeniu, mai ales la nivelul S.M.F.T. am reușit să acumulez experiența necesară astfel încât să fac față, împreună cu camarazii mei la provocările apărute. În mod evident, am confortul cunoașterii legislației aferente fapt ce devine un atu în găsirea rapidă a soluțiilor practice, atunci când vine vorba de instrucție. Cu siguranță am contribuit la adaptarea programului de instruire la cerințele structurilor brigăzii şi specificul acesteia, astfel încât să putem fi în măsură să ne îndeplinim misiunile încredințate. Instrucția este un domeniu vast, cu foarte multe valențe. Implică atât resursa umană, cât și cea materială. S-a acumulat un bagaj mare de cunoștințe și experiență. Da, o aplicăm întocmai, este tot timpul de muncă în a adapta pregătirea la cerințele unui câmp de luptă modern, cu provocările actuale. Militarii Brigăzii 9 Mecanizate sunt conștienți de aceste lucruri și își canalizează eforturile către o bună instruire. Nu este ușor, fiindcă oricând este ceva de făcut, de adaptat, de schimbat, de pus la punct. Important este să fii maleabil, să adaptezi din mers, dar toate vin pe un bagaj de cunoștințe care se dobândește prin studiu intens, pe o pregătire personală și instituțională bună.

  Sunteţi la comanda brigăzii de aproximativ doi ani. Cum sunt subordonaţii dumneavoastră? 

Despre camarazii din brigadă pot să spun că sunt oameni pe care poţi să te bazezi, oameni obișnuiți cu greutățile vieții, dar şi ale meseriei. Majoritatea sunt dobrogeni, pentru care simpla moștenire a zonei înseamnă foarte mult. Este o tradiție istorică de luptători, este o multiculturalitate specifică Dobrogei. Cei care vin din alte părți să trăiască aici, să se dezvolte profesional se adaptează zonei și își însușesc tot ceea ce înseamnă a fi dobrogean. Camarazii mei sunt militari muncitori, care se implică, la fel ca înaintașii lor.  Foarte mulți militari au experienţă în misiuni internaționale şi acest lucru se vede zilnic. Să adăugăm  efortul în care am fost angajați în misiunile de sprijin al M.A.I. pentru gestionarea acestei crize sanitare generate de virusul SARS-COV 2, ridicarea spitalului de campanie. În urma alocării celor 2% din PIB pentru M.Ap.N., fondurile avute la dispoziție pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și instruire ale militarilor au crescut considerabil. Avem proiecte în derulare în ceea ce înseamnă infrastructură și așteptăm dotarea cu tehnică nouă. Este un efort depus de ambele părți, brigadă și oameni care au ca rezultat o mai bună pregătire și dotare. Sunt pași importanți pe care îi parcurgem împreună, suntem o echipă, acționăm ca atare. Așa cum vă spuneam ne adaptăm toți din mers, sunt norocos că am subordonați foarte bine pregătiți, disciplinați, ce se implică mult în tot ceea ce înseamnă viață militară.

  De ce ar veni un militar să lucreze în Brigada 9 Mecanizată Mărăşeşti? Care sunt atuurile acestei mari unităţi?

  De ce nu ai vrea să vii la mare? Evident glumesc, dar este un element care poate influența o decizie de a veni în Brigada 9 Mecanizată. În primul rând, şi deja am amintit, lucrul în cadrul brigăzii oferă posibilități de a acționa şi a te perfecționa într-un mediu multinațional şi întrunit, aspect relevant pentru dezvoltarea profesională. Pe urmă, sunt liderii sau seniorii, cum le spun eu, care cu siguranță vor depune toate eforturile să te sprijine ca nou venit şi să-ţi transfere cunoștințe practice venite dintr-o experienţă vastă, fapt ce te va ajuta să te integrezi rapid. Nu în ultimul rând e şi zona Dobrogei, litoralul Mării Negre, Delta Dunării. O zonă încărcată de istorie, spiritualitate, multiculturalitate şi frumuseți naturale nebănuite ce te pot desăvârși ca om. Şi mai e şi Neversea

  Ce provocări urmează în perioada următoare pentru militarii din Brigada 9 Mecanizată Mărăşeşti?

  Trebuie să admit că provocările sunt mari. În primul rând trebuie să ne menținem capacitatea operațională, concomitent cu implementarea măsurilor şi misiunilor specifice acestei crize sanitare. Nu cred că va fi uşor, dar suntem optimiști. Totodată, suntem atenți la etapa post-criză, când, sperăm noi, ne vom relua activitatea în condiţii relativ normale. Gândim să finalizăm programul de instrucție prin ieșirea în Centrul Secundar de Instruire pentru Luptă de la Babadag în septembrie cu forțele luptătoare, concomitent cu participarea la exerciţii de comandament organizate de eșaloanele superioare. Pe termen mediu, prioritatea va rămâne tot pregătirea pentru a putea fi apți să ne îndeplinim sarcinile în cadrul apărării naționale, dar totul va depinde de modul în care va evolua această pandemie.

ÎMPARTE CU PRIETENII TĂI:

Este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiţia indicării cu exactitate a numărului şi a datei apariţiei publicaţiei