Publicaţie editată de Divizia 2 Infanterie „Getica“, Bulevardul Mareşal Alexandru Averescu nr. 1, Buzău
ISSN 2359-9898 | ISSN L2359–9898

Interviu cu generalul de brigadă Cristian Teglaș, comandantul Brigăzii 2 Vânători de Munte ,,Sarmizegetusa"


Autor: Redacția
Data publicării: 25.03.2019
Data publicării
03/25/2019

Domnule comandant, ce reprezintă Brigada 2 Vânători de Munte pentru Forțele Terestre Române?

Brigada 2 Vânători de Munte ”Sarmisegetuza” este o structură cu o istorie de 95 de ani, o mare unitate tactică specializată în ducerea acțiunilor militare, în teren muntos-împădurit, în orice condiții de timp și anotimp. O structură operaționalizată, la dispoziția NATO, cu un nivel ridicat de mobilitate, destinată să execute acțiuni militare, cu toate forțele sau cu parte din forțe pe teritoriul național și/ în afara acestuia. Astfel, Brigada 2 Vânători de Munte ”Sarmisegetuza” a contribuit și continuă  să contribuie împreună cu alte structuri din cadrul Forțelor Terestre la îndeplinirea angajamentelor asumate de România ca țară membră NATO, prin participarea la misiuni internaționale în Iraq, Kosovo, Polonia și Afghanistan, precum și prin instruirea în cadrul exercițiilor multinaționale.

Brigada 2 Vânători de Munte este prima mare unitate din forțele terestre care și-a rotit toate batalioanele de manevră în teatrul de operații din Afganistan și singura mare unitate operaționalizată din forțele terestre capabilă să desfășoare acțiuni în orice condiții de teren și vreme.

Așadar, Brigada 2 Vânători de Munte ”Sarmisegetuza”, este o structură cu o lungă istorie, cu tradiții, cu rezultate de excepție obținute pe timpul participării la misiuni și exerciții internaționale și la competițiile aplicativ-militare si sportive. Brigada 2 Vânători de Munte ”Sarmisegetuza” are un renume, o imagine pozitivă, iar militarii din cadrul brigăzii se bucură de aprecierea comandanților eșaloanelor superioare dar și de cea a partenerilor noștrii.

Astfel, apreciez faptul că, brigada este o unitate cu un nivel ridicat de pregătire, care va continua să-și îndeplinească misiunile și sarcinile încredințate.

Atât dvs cât și subordonații aveți o mare experiență în teatrele de operații. De asemenea, vânătorii de munte sunt militari experimentați. Cum integrați la instrucție toate aceste lecții învățate?

Promovarea lecțiilor identificate, integrarea lecțiilor învățate în programul de pregătire este un proces continuu și obligatoriu,  în contextul în care mediul operațional este din ce în ce mai complex și mai dinamic. Lecțiile identificate validate devin lecții invățate pe care noi le aplicăm la instrucție. Astfel folosim și valorificăm experiența dobândită pentru a îmbunătăți procesul de pregătire a militarilor și structurilor subordonate brigăzii.

Problema este, nu numai cum integrăm lecțiile învățate, cât ce lecții învățate implementăm pentru a deveni mai bine pregătiți și instruiți pentru a face față noilor provocări. Sigur că pe lângă aplicarea lecțiilor învățate trebuie să facem de fiecare dată, o evaluare, pe baza tendințelor,  mediului operațional și să identificăm opțiunile pe care le avem. Identificare și înțelegerea corectă a problemei este esențială pentru dezvoltarea planurilor de instruirea, desfășurarea procesului de planificare a operației și pentru conducerea operației.

Așadar consider că este necesar ca,  experiențele și învățămintele rezultate pe timpul procesului de pregătire, pe timpul participării la exerciții și misiuni internaționale trebuie implementate la toate structurile în funcție de misiunile și sarcinile pe care le are fiecare din acestea. Pe de altă parte analiza mediului operațional este foarte importantă în îndeplinirea cu succes a misiunilor încredințate.

În ultimii ani s-au făcut multe investiții în infrastructura marii unități. Ce s-a schimbat în bine?

Unul dintre obiectivele principale ale comenzii unității a fost crearea unui climat optim desfășurării activităților de către militari, atât în cazărmile de dislocare la pace cât și în tabere și poligoane de instrucție. De aceea o linie de efort a constituit-o executarea lucrările de investiții precum și lucrările de reparații curente la infrastructura existentă. Fondurile alocate în ultimii ani deși insuficiente, ne-au permis să executăm lucrări de reparații capitale în antrepriză și reparații curente la toate cazarmile și cabanele de instrucție.

Pot să vă asigur că obiectivele propuse și realizate în anii anteriori și planificarea utilizării resurselor din următorii ani, au ca scop final executarea instrucției în condiții optime.

Brigada 2 Vânători de Munte a participat la o mulțime de exerciții naționale şi internaționale. Ce a implicat aceste desfășurări de forţe în activitatea unității şi a subordonaților dumneavoastră?

Într-adevăr, militari și structuri din Brigada 2 Vânători de Munte ”Sarmizegetuza” au participat la activități de instruire în comun, în țară și străinătate, cu militari din Grecia, Italia, Marea Britanie, Turcia și SUA, precum și la numeroase exerciții multinaționale.

Fiecare activitate desfășurată în comun a constituit pentru militarii din brigada o provocare, dar și o oportunitate de a învăța lucruri noi.

Planificarea, pregătirea și desfășurarea unui exercițiu multinațional este o activitate complexă care necesită un efort concertat, un limbaj comun, o precizie chirurgicală și nu în ultimul rând înțelegerea mediului operațional, lucru necesar pentru a dezvolta scenarii cât mai realiste. Lucrul în echipă, stăpânirea procesului de planificare, cunoașterea procedurilor operaționale au venit în sprijinul militarilor din brigadă pe timpul desfășurării acestor activități. Foarte important pe timpul desfășurării exercițiilor multinaționale este agilitatea personalului brigăzii de a se adapta și de acționa în funcție de mediul în care acționează. Numai cine a participat în poligoane de instrucție, la exerciții pot înțelege complexitatea și multitudinea detaliilor unor astfel de activități.

Logistica pentru evenimentul major SARMIS, exercițiul multinațional desfășurat anual în zona de responsabilitate a brigăzii a fost asigurat de structurile de sprijin logistic din cadrul brigăzii. O activitate foarte complexă dat fiind caracterul său vital pentru desfășurarea cu succes și îndeplinirea obiectivelor exercițiilor.

Încă de la începutul participării la exerciții multinaționale militarii din cadrul brigăzii au obținut rezultate foarte bune și au reușit acolo unde mulți probabil nu ar fi reușit. Acest lucru a fost posibil datorită faptului că schimbul de generații s-a făcut la timp, experiența dobândită a fost în permanent diseminată în cadrul structurii. Generațiile tinere au învățat de la cei cu experiență. Dorința de perfecționare, climatul organizațional, motivarea angajării afective și efective pentru îndeplinirea obiectivelor au fost principalele ingrediente necesare obținerii succesului.

Experiența acumulată de militarii brigăzii în urma participării la exercițiile multinaționale SARMIS, GORDIAN KNOT, SABER GUARDIAN, TRIDENT JAGUAR, DACIAN LANCER...,  din ultimii ani, a contribuit la creșterea nivelului de pregătire, precum și la menținerea nivelului de operaționalizare a structurilor brigăzii.

De ce ar veni să veni tinerii militari să lucreze în Brigada 2 Vânători de Munte? 

În primul rând doresc să vă spun că avem foarte multe întrebări din partea tinerilor, care nu și-au început cariera militară, dar și-ar dori să o urmeze și să facă parte din familia vânătorilor de munte. Sunt motivați în special de activitățile noastre de instrucție pe care le vizualizează în mediul online și de faptul că au în familie vânători de munte.

În al doilea rând consider că tinerii militari ar veni să lucreze în Brigada 2 Vânători de Munte pentru că participăm la o multitudine de activități/exerciții multinaționale și misiuni în teatrele de operații, ceea ce ne poziționează pe primele locuri în ierarhia marilor unități, din forțele terestre. Acest lucru înseamnă pentru ei experiență dobândită în mediul multinațional, un “background” solid și o rampă de lansare pentru evoluția în carieră. Și, nu în ultimul rând, doresc să menționez faptul că tinerii militari care iubesc muntele, vor avea posibilitatea de a se instrui în acest mediu dinamic și plin de provocări, și cei care practică alpinism și schi, din pasiune, vor alege Brigada 2 Vânători de Munte, pentru a-și desfășura o parte din carieră.

Ce activități importante aveți planificate pentru anul 2019?

Anul 2019 este așa cum a fost și ultimii ani, unul plin de activități și provocări, o stare de normalitate aș zice eu, pentru militarii din Brigada 2 Vânători de Munte. Prioritatea numărul unu este pregătirea comandamentelor și instrucția forțelor pentru participarea la misiuni și exerciții multinaționale, dar și a forțelor la dispoziția NATO/UE.

Evenimentul major de instruire pentru brigadă pentru anul 2019 este exercițiul SARMIS 19. Exercițiul de tip joint și multinațional, SARMIS19 este o oportunitate de verificare a nivelului de instruire atins, dezvoltarea relațiilor dintre militarii români, britanici și bulgari, testarea procedurilor și dezvoltarea interoperabilității structurilor participante.

În luna iunie vom participa la exercițiul SABER GUARDIAN 19, cu personal din cadrul comandamentului și o structură OPFOR de nivel batalion. Ulterior, în perioada iunie-iulie ofițeri din cadrul comandamentului brigăzii vor participa la exercițiul multinațional Gordian Knot 19, organizat de NATO Rapid Deployable Corps Greece, structură la care Brigada 2 Vânători de Munte este afiliată din 2014, desfășurat la Salonic.

În ceea ce privește participarea la misiuni internaționale urmează să pregătim și să dislocăm detașamentul de apărare antiaeriană din Batalionul 228 Apărare Antiaeriană, pentru asigurarea prezenței înaintate consolidată în cadrul grupului de luptă NATO condus de SUA pentru descurajarea oricărei potențiale agresiuni, în conformitate cu măsurile adoptate în cadrul Summit-ul de la Varșovia.

Ce ați reușit să implementați în managementul structurii din experiența cursurile din străinătate?

Experiența dobândită/educația primită ca urmare a participării mele la cursuri în străinatate a avut o contribuție semnificativă la dezvoltarea mea ca leader. Astfel, pe timpul cursurilor am învățat că cel mai important element care contribuie la obținerea succesului pe timpul desfășurării unei operații militare este LEADERSHIP-ul. Un comandant trebuie să aibă calități de comunicare pentru a fi în măsură să trasmită mesaje și pentru a motiva subordonații să-și îndeplinească sarcinile primite.

Un comandant trebuie să fie manager și leader în același timp, pentru a fi în măsură să aloce resursele necesare și pentru a motiva subordonații. De asemenea un comandant trebuie să fie un exemplu pentru subordonați, să-i înțeleagă și să-i ajute atunci când aceștia au nevoie de sprijin.

Acord sprijin subordonaților atât pentru desfășurarea instrucției în condiții optime, cât și pentru rezovarea problemelor personale.

Sunt conștient de faptul că problemele personale influențează creativitatea și performanța,  am încredere în oameni, încurajez în permanență lucrul în echipă. Prioritatea numărul unu este îndeplinirea misiunii structurii pe care o comand.

Pentru a răspunde la întrebarea d-voastră trebuie să vă spun că este greu să schimbi oamenii, climatul organizațional al unei structuri, dar nu cred că este imposibil pentru un lider eficient care crede în OAMENI să facă acest lucru.

Cum vedeți subordonații dvs, cum sunt vânătorii de munte?

Vânătorii de munte sunt reprezentanți ai uneia dintre cele mai tenace specialități militare din Forțele Terestre Române. Mediul specific de acțiune, precum și instrucția, sunt caracterizate prin duritate și complexitate. Acești doi factori și-au pus amprenta pe felul de a fi al vânătorilor de munte, modelând atât caracterul cât și deprinderile profesionale ale acestora. Supraviețuirea în condiții de izolare și ducerea acțiunilor în teren muntos împădurit necesită un set de calități indispensabile vânătorilor de munte, din care amintesc rezistența la efort îndelungat în condiții de stres, perseverența, capacitatea de a lucra în echipă, curajul și determinarea, inițiativa și adaptabilitatea. Este ceea ce văd în fiecare zi și la subordonații mei, cu ajutorul cărora am reușit să mențin la standarde înalte nivelul de pregătire al marii unități. Am observat încă de la începutul preluării comenzii Brigăzii 2 Vânători de Munte, pasiunea pe care o are, în special tânăra generație, pentru această specialitate. Și pot să afirm faptul că atunci când există pasiune în ceea ce faci, rezultatele bune nu întârzie să apară. Prin experiența militarilor și prin pasiune, fiecare generație continuă tradițiile vânătorilor de munte, aducând modificări substanțiale adaptate la mediul actual.

Cum arată o zi din viața unui comandant de brigadă?

Pot spune că îmi încep ziua foarte devreme și de foarte multe ori se termină mult mai târziu de programul obișnuit de 8 ore. Până în acest moment, nu am avut două zile la fel, datorită numărului mare de activități în care am fost implicat și datorită varietății acestora.

Pe parcursul fiecărei zile mă concentrez pe rezolvarea problemelor care apar în cadrul brigăzii, și caut soluții împreună cu subordonații mei, astfel încât să ajungem la un rezultat optim. Problemele pe care le rezolvă un comandant vizează foarte multe domenii de activitate.

De la problemele personale ale militarilor, probleme specifice pregătirii de comandament și instruirea trupelor, la probleme de logistică cu toate domeniile acesteia, probleme legate de infrastructură, bază materială pentru instrucție, probleme de comunicații și informatică.         

Studierea legislației nou apărute, perfecționarea pregătirii profesionale, cunoașterea situației geostrategice sunt obligatorii pentru un comandant de brigadă. Aceste activități le rezolvăm de obicei înainte și după terminarea programului.

Creșterea prestigiului unității prin menținerea și dezvoltarea relațiilor cu comunitatea si autoritățile locale, precum și promovarea activităților brigăzii trebuie de asemenea să fie în permanență pe agenda unui comandant. În general există o rutină zilnică, dar respectarea acesteia se întâmplă rar.

Siuațiile neprevăzute apar foarte des și sunt obligat să îmi adaptez programul în funcție de situație.

Cele mai importante zile, pentru mine, sunt cele în care particip alături de subordonați în poligoane, pe terenurile de instrucție, pe timpul desfășurării exercițiilor. Îmi place foarte mult să particip la instrucția alpină alături de vânătorii de munte, deoarece îmi place muntele și astfel mă bucur de fiecare moment în care pot să mă instruiesc alături de ei.

Cum se vede viața de familie prin ochii unui militar?

Familia este cel mai important lucru din viața fiecărui militar. Cu toate acestea, toți militarii fac sacrificii și își lasă familia pentru a participa la exerciții, misiuni și alte activități care necesită despărțirea de familie de multe ori pe termen lung. Familia unui militar știe și înțelege foarte bine acest lucru. Tot membrii familiei sunt cei care ne sprijină să ne îndeplinim misiunile încredințate. Ei știu că uniforma militară impune  multe sacrificii atât pentru cel care o poartă, dar și pentru cei dragi lui. Din acest punct de vedere viața de militar nu este de invidiat. Întoarcerea acasă, reîntâlnirea cu cei dragi este o sărbătoare minunată. Să-ți strângi copiii și soția în brațe după o despărțire de câteva zile, săptămâni, luni chiar, este un moment emoționant. Personal am trăit și trăiesc aceste momente emoționante. Îmi aduc aminte de o reîntâlnire cu familia din septembrie 2005. Ajuns acasă după o absență de cinci săptămâni, fiica mea, atunci în vârstă de trei ani mă intreabă ”ai venit la noi ?”. După răspunsul meu a venit imediat a doua întrebare ”da mai pleci? ”. Am plecat și m-am întors de fiecare dată la fel de emoționat și dornic să mă reîntâlnesc cu cei dragi mie. Personal am o familie minunată și pentru acest lucru mă consider fericit. Nimic din ce am realizat în carieră nu ar fi fost posibil fară sprijinul familiei, fapt pentru care le mulțumesc pe această cale.

 

ÎMPARTE CU PRIETENII TĂI:

Este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiţia indicării cu exactitate a numărului şi a datei apariţiei publicaţiei