Publicaţie editată de Divizia 2 Infanterie „Getica“, Bulevardul Mareşal Alexandru Averescu nr. 1, Buzău
ISSN 2359-9898 | ISSN L2359–9898

Am reușit pentru că am acționat ca o singură echipă, de la general la soldat...


Autor: Locotenent-colonel Eduard Borhan
Data publicării: 31.01.2016
Data publicării
01/31/2016

Anul recent încheiat a adus modificări profunde atât la nivelul de percepție al publicului față de instituția militară cât și la nivelul structural al acesteia. Ce impact au avut aceste modificări la nivelul Diviziei 2 Infanterie “Getica”?
Noile provocări la adresa securităţii, generate de globalizare, integrarea regională, schimbările demografice și climatice, competiția dintre actorii statali pentru resurse, diferitele crize mondiale alături de amenințările convenționale sunt pentru structura noastră obiect de studiu, care generează proceduri, tactici, procedee, strategii care să prevină și să contracareze cu succes aceste amenințări.
Pentru a face față acestor amenințări, Divizia 2 Infanterie”Getica”, în cadrul forțelor terestre, trebuie să dezvolte și să susțină acele capabilități care să-i permită să valorizeze vulnerabilitățile forțelor adverse pentru a maximiza efectul operațiilor pe care le desfășoară în aria de responsabilitate și a-și atinge obiectivele. Nu trebuie uitate nici pachetele de forțe sau structuri ce pot fi generate de structura noastră pentru a fi puse la dispoziția NATO, forțe ce pot acționa într-un mediu strategic mai extins, influenţat permanent de factori care impun flexibilitate și asimilarea de noi cunoștințe.
În anul 2015 instrucția a urmărit componentele interoperaționale și interinstituționale, prin activități ce au testat, în cadrul sistemului național de securitate, viabilitatea planurilor și adecvarea răspunsurilor date de structură la amenințările generate prin scenariile exercițiilor. De asemenea s-a urmărit parcurgerea pașilor necesari pentru a completa etapa de integrare operaţională deplină în structurile NATO şi Uniunea Europeană.
Prin numărul important de exerciţii planificate, organizate şi desfăşurate de către comandamentul diviziei dar şi de structurile subordonate, atât în ţară cât şi în străinătate, s-a urmărit realizarea unor structuri de forţe moderne, complet profesionalizte cu grad sporit de mobilitate, eficiente, flexibile şi sustenabile, capabile să acţioneze independent sau întrunit într-un spectru larg de misiuni.
Apreciez ca fiind foarte importantă, reconfigurarea zonei de responsabilitate a diviziei prin preluarea şi predarea unor structuri de luptă şi administrative. Astfel, zona de responsabilitate s-a mărit, ajungând să reprezinte aproximativ 40% din suprafaţa ţării.
Transformarea a reprezentat un proces continuu de dezvoltare şi integrare de noi concepte, strategii, doctrine şi capabilităţi cu scopul de a îmbunătăţi eficienţa şi gradul de interoperabilitate a forţelor şi de adaptare la noul context de securitate aflat într-o continuă schimbare care evidenţiază necesitatea de reevaluare a factorului militar ca principală sursă de credibilitate.
Am promovat o imagine pozitivă a instituţiei militare în general şi a Diviziei 2 Infanterie “Getica” în special în rândul populaţiei civile din zona de responsabilitate, consolidând de facto binemeritatul loc obținut la capitolul încrederea populaţiei în instituţiile statului.
Anul 2015 a adus și o nouă viziune legată de instrucția trupelor și de capabilitățile necesare în noul mediu de securitate. Ce ne puteți spune despre modul în care a fost planificată și s-a desfășurat instrucția în cadrul diviziei?
Provocările mediului de securitate internaţional au determinat modelarea şi adaptarea viziunii privind instrucţia la nivelul diviziei şi structurilor subordonate. Astfel, un accent deosebit a fost pus pe operaţionalizarea și menţinerea nivelului de operaţionalizare a pachetului de forţe pus la dispoziţia NATO, intensificarea instruirii tuturor structurilor prin participarea la exerciţii interarme şi întrunite.
O altă caracteristică specifică anului de instrucţie încheiat a constituit-o strânsa colaborare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne din zona de responsabilitate atât în cadrul intervenţiilor executate în situaţii de urgenţă cât şi în cadrul exerciţiilor specifice executate în comun în scopul armonizării procedurilor.
Un aport deosebit l-a avut Divizia 2 Infanterie la misiunea RESOLUTE SUPORT din Afganistan, unde în anul 2015 am participat cu un batalion de vânători de munte şi cu o echipă de instructori pentru Armata Naţională Afgană.
Scenariul unic, dezvoltat în cadrul exerciţiilor desfăşurate la nivelul comandamentului diviziei a asigurat cadrul operaţional complex care a permis atât îndeplinirea obiectivelor de instruire ale marilor unități şi unități dar şi concentrarea eforturilor tuturor structurilor pentru rezolvarea situaţiilor tactice, într-o concepţie unică.
De asemenea, elaborarea acestui scenariu a permis ca structurile mai mici, de nivel regiment și batalion, să se concentreze pe identificarea şi analizarea unor soluţii viabile, îndrăzneţe chiar, la problemele operaţionale create, în special la cele specifice războiului hibrid.
Tot anul trecut, am constatat o creștere semnificativă a activităților cu participare multinațională, desfășurate atât în țară cât și în străinătate. Cum evaluați rezultatele acestor exerciții și cum au influențat pregătirea militarilor diviziei?
Într-adevăr, instrucţia în comun cu militari din alte state a crescut semnificativ la nivelul diviziei în anul trecut. Astfel, structuri din cadrul diviziei au participat la 17 exerciţii multinaţionale, atât în facilităţi de instrucţie de pe teritoriul naţional cât şi în poligoane din Germania, Polonia, Spania, Ucraina şi Republica Moldova. Aceste exerciţii au contribuit la menţinerea nivelului capacităţii operaţionale şi dezvoltarea nivelului de interoperabilitate a structurilor participante, unele dintre exerciţii având ca rezultat final certificarea pachetului de forţe pus la dispoziţie de ţara noastră în cadrul Forţei consolidate de răspuns a NATO pentru 2016.
La nivel individual, exerciţiile au avut ca rezultat creşterea nivelului de pregătire al militarilor prin exersarea tacticilor, tehnicilor şi procedurilor specifice în medii operaţionale diverse şi în cooperare cu parteneri din NATO sau din statele vecine cu care țara noastră are acorduri de cooperare.
Amploarea participării la aceste exerciţii rezultă şi din numărul mare de militari ai diviziei participanți la aceste activități de instruire. Astfel, la exerciţiile de pe teritoriul naţional au participat un număr de aproximativ 3500 de militari în principal din Brigada 282 Infanterie Mecanizată, Brigada 9 Mecanizată şi din Batalionul 528 Cercetare iar la exerciţiile desfăşurate pe teritoriul altor state au fost implicaţi un număr de peste 400 de militari în principal din comandamentul diviziei, Brigada 282 Infanterie Mecanizată, Brigada 15 Mecanizată, Regimentul 52 Artilerie Mixtă, Batalionul 202 Apărare CBRN şi din Batalionul 528 Cercetare.
Realizările anului trecut nu puteau fi posibile fără oameni. I-am întâlnit pe camarazii noștri în poligoane, săli de specialitate, ceremonii, misiuni. Cum apreciați resursa umană aflată la dispoziția diviziei?
Nu spun vorbe mari când afirm că efortul pe care l-am făcut împreună a fost unul deosebit, munca şi lucrul bine făcut au dus la consolidarea organismului militar, îndeplinirea angajamentelor asumate, îndeplinirea de fapt a foii de parcurs a acestei mari unităţi pe care o conduc.
Militarii din cadrul diviziei se prezintă ca o structură omogenă, coerentă în acţiune, cu un spirit de corp bine definit, motivată să-şi îndeplinească misiunile la un nivel de performanţă ridicat în toate domeniile de activitate.
Repet, nimic din toate acestea nu ar fi fost posibile fără implicarea nemijlocită şi totală a întregului corp de cadre militare. Am reuşit pentru că am acţionat ca o singură echipă, de la general la soldat, animaţi de credinţa că merită să facem acest efort pentru noi şi pentru cei care ne vor urma.
Ştiu că împreună ne formăm mentalitatea de învingător, şi mai ştiu că vremea jumătăţilor de măsură a trecut.
Totodată sunt încrezător că inteligenţa, dinamismul şi creativitatea militarilor din cadrul diviziei îi vor ajuta să facă faţă cu succes exigenţelor şi provocărilor viitoare, pentru a se afirma profesional şi de a performa în domeniul specialităţilor pe care au fost încadraţi.

Anul 2016 se anunță a avea același ritm ca și anul 2015. Care sunt perspectivele anului 2016 în ceea ce privește procesul de instrucție în Divizia 2 Infanterie “Getica”?
Chiar dacă în anul 2016 ritmul activităţilor în care sunt implicate structurile diviziei va fi la fel de intens, mi-am propus să creştem exponenţial standardele de calitate ale acestora bazându-mă, în primul rând, pe experienţa şi cunoștințele acumulate de militarii noşti în anul precedent.
Vom pune în continuare accentul pe planificarea, în cadrul exerciţiilor, a acţiunilor de tip hibrid, pe desfăşurarea a cel puţin o treime dintre exerciţii pe timp de noapte şi nu în ultimul rând pe perfecţionarea deprinderilor militarilor pentru ducerea acţiunilor de luptă în mediul urban.
Pentru atingerea acestor obiective ne-am propus să modernizăm baza materială de instrucţie existentă şi să ridicăm nivelul de instrucţie al militarilor prin cursuri de specialitate organizate atât în ţară cât şi în ţările partenere.
Vom operaţionaliza un batalion de infanterie pentru a participa la misiunea RESOLUTE SUPPORT din Afganistan începând cu al doilea semestru a acestui an şi, în luna februarie, vom introduce în teatrul de operații a doua echipă de instructori pregătită în cadrul diviziei.
De asemenea, la exerciţiile planificate de comandament vor fi invitaţi să participe şi reprezentanţi ai celorlalte structuri din sistemul naţionale de apărare cu care cooperăm pe linia sarcinilor comune specifice. Structurile subordonate diviziei sunt implicate într-o multitudine de activităţi naţionale dar şi internaţionale cu structuri din subordinea brigăzilor, regimentelor şi batalioanelor cu participare lărgită din cadrul aliaţilor şi partenerilor, dintre care amintesc SUA, Marea Britanie, Canada, Bulgaria, Lituania şi Republica Moldova, în Poligonul Cincu. Obiectivele propuse oglindesc nivelul ridicat de ambiţie al acestor structuri pentru anul de instrucţie care a început. Pentru anul 2016, la nivelul Diviziei 2 Infanterie, sunt planificate a se desfăşura un număr total de 28 de exerciţii cu participare multinaţională, dintre care 15 exerciţii se vor desfăşura pe teritoriul naţional, iar 13 exerciţii vor avea ca loc de desfăşurare poligoane de pe teritorul altor state.
Toate exerciţiile vor urma logica desfăşurării activităţilor 24 de ore din 24 , 7 zile din 7, cu incidente create pe timp de noapte, cu desfăşurări tactice şi deplasări pe timp de noapte, finalizate cu trageri de luptă, în condiţii grele de teren şi stare a vremii.
Anul acesta structura pe care o comandați împlinește 100 de ani de la înființare. Ce semnificație are acest centenar și cum vor întâmpina militarii diviziei această sărbătoare ?
Unitatea unei naţiuni este o lucrare fără de sfârşit. Armata a 2-a, ale cărei tradiții le purtăm noi astăzi va împlini, la 18 august 2016, un secol de trăire în care și-a îndeplinit rolul de instituţie fundamentală şi reprezentativă a Armatei României, a statului român, participând cu toată forţa sa coezivă şi acţională la împlinirea momentelor importante ale naţiunii.
Militarii activi, în rezervă sau în retragere, ştiu foarte bine că istoria Neamului nostru s-a scris cu multe sacrificii, iar fiecare brazdă de pământ din trupul ţării a fost apărată cu credinţă, onoare şi demnitate şi de către Armata a 2-a, azi Divizia 2 Infanterie “Getica”, de aceşti oameni excepţionali care, sub puterea jurământui de credinţă, au îmbrăţişat destinul de a fi permanent în slujba Patriei.
Acum, ca şi atunci, avem nevoie de curaj, determinare, devotament şi patriotism. Sunt valori ce ar trebui să transmită un mesaj puternic fiecăruia dintre noi, valori care merită celebrate mereu, valori de care avem nevoie în societatea noastră pentru a deveni mai puternici ca naţiune.
Complexitatea acţiunilor şi a misiunilor pe care le executăm azi ne recomandă pe noi, militarii din cadrul Diviziei 2 Infanterie „Getica”, ca o entitate de elită a Armatei Române, lucru care mă face să afirm, că reprezentăm „prima redută” a României, a NATO şi a Uniunii Europene.

ÎMPARTE CU PRIETENII TĂI:

Este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiţia indicării cu exactitate a numărului şi a datei apariţiei publicaţiei