Publicaţie editată de Divizia 2 Infanterie „Getica“, Bulevardul Mareşal Alexandru Averescu nr. 1, Buzău
ISSN 2359-9898 | ISSN L2359–9898

Istoric ziar

Odată cu reînființarea Armatei a 2-a, în aprilie 1980, cu sediul comandamentului în garnizoana Buzău, a existat inițiativa de a se edita o publicație reprezentativă  – În slujba patriei - dar după câteva numere alcătuite ”la rece”, ideea a fost abandonată.                                                                                                           Abia la 9 mai 1991, publicația va vedea lumina tiparului cu subtitlul ”Săptămânal de educație patriotică și ostășească” ( cu nr. 146), apoi bilunar cu subtitlul ”Ziar editat de Armata a 2-a” ( cu nr. 175/176).                                                                                                                                                                                   Cei care au pus bazele acestei publicații, redactorii șefi: colonelul Gheorghe Burghelea (nr. 5-200 și după nr.233/234), colonelul Gheorghe Șoană ( nr. 201/202-231/232), colonel Iulian Negoiță și mai târziu maiorul Francisco Stoica, au construit o școală de presă care a promovat valorile estetice și morale  care au depus tot efortul spre a construi o imagine favorabilă instituției militare, reliefând devotamentul militarilor și munca specială pe care o depun în slujba  patriei.                    În opinia generalului - maior Ștefan Gușă, comandantul Armatei a 2-a la acea vreme, Ziarul va pune în circulație idei valoroase, capabile să contribuie la formarea profilului moral, civic și patriotic al tinerilor militari, la educarea acestora în spiritul voinței nestrămutate de a-și apăra patria și poporul împotriva oricărui dușman (nr. 1).                                                                                                                                                                                                                                    Apărută în 8, 10 și 12 pagini, publicația a beneficiat de un valoros corp redacțional, printre aceștia numărându-se: maior Francisco Stoica, căpitan Laura Toma, căpitan Eugen Mavriș, căpitan Dan Sarău, dar și de ziariști și publiciști civili, precum Nicolae N. Nicolae, Dumitru Dănilă, Emil Niculescu, etc. Publicația s-a imprimat la Tipografia Buzău a M. Ap. N..                                                                                                                                                                                          Din 23 iulie 2003, sediul publicației s-a mutat la Iași, în cadrul Comandamentului 10 Operațional (D). Odată cu restructurarea Corpului 10 Armată Teritorial și transformarea în Comandamentul 10 Operațional (D), periodicul În slujba patriei și-a făcut apariția cu genuri publicistice adaptate la specificul noului comandament. Echipa editorială, a reușit să surprindă toate evenimentele notabile din această perioadă, prin prezența reporterilor la toate momentele importante din viața militarilor, prin flexibilitatea structurii publicației și prin apropierea și atașamentul față de camarazi.                                                                    Începând cu 1 mai 2006 ziarul În slujba patriei ființează ca anexă la Comandamentul Brigăzii 15 Mecanizate, Comandamentul 10 Operațional (D) fiind desființat o luna mai târziu. Colectivul redacțional a fost completat atunci cu noi colegi, aceștia continuând și menținând bunul renume al publicației.                                  Din martie 2011 publicația apare, lunar, sub egida Diviziei 2 Infanterie „Getica” continuatoarea tradițiilor Armatei a 2-a, administrativ rămânând tot în cadrul Comandamentului Brigăzii 15 Mecanizate până la data de 01.04.2016, dată la care redacția este preluată ca anexă la comandamentul diviziei. Sediul publicației rămâne tot în Iași.                                                                                                                                                                                                                                  Ziarul  În slujba patriei reprezintă un mijloc de multiplicare a mesajului comunicatorilor militari pentru a asigura difuzarea acestuia către audienţele naţionale, regionale sau interne. Publicaţia beneficiază şi de o platformă online, www.isp.forter.ro prin care este asigurată transmiterea rapidă a informaţiilor către audienţele ţintă.    

Este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiţia indicării cu exactitate a numărului şi a datei apariţiei publicaţiei