Publicaţie editată de Divizia 2 Infanterie „Getica“, Bulevardul Mareşal Alexandru Averescu nr. 1, Buzău
ISSN 2359-9898 | ISSN L2359–9898

Admiterea în Colegiul Naţional Militar „Ștefan cel Mare”


Autor: Georgiana Lupu
Data publicării: 06.07.2020

Anul acesta, candidaţii admişi la Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc au fost ierarhizaţi potrivit mediilor  de admitere (80% media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a şi 20% media generală de absolvire a claselor a V-a –  a VIII-a). Astfel, 65 de băieţi şi 55 de fete vor îmbrăca din toamnă uniforma de licean militar. Media cea mai mare a fost obţinută de Maria Alexandra Anton din București - 9,99. Tatăl Alexandrei este absolvent al colegiului, promoția 2001, și a reprezentat un model pentru viitoarea elevă ștefănistă. Linia de demarcaţie între admişi şi neadmişi s-a trasat sub media 9.09.

Candidații care au participat la admiterea în colegiile militare în acest an au fost ierarhizați și repartizați computerizat, prin aplicația informatică ADLIC, în limita cifrei de școlarizare aprobată, în ordine strict descrescătoare a mediei de admitere, calculată Ordinului  ministrului educației naționale nr.4948/2019 din 27 august 2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 și a opțiunilor exprimate.

ÎMPARTE CU PRIETENII TĂI:

Este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiţia indicării cu exactitate a numărului şi a datei apariţiei publicaţiei