Publicaţie editată de Divizia 2 Infanterie „Getica“, Bulevardul Mareşal Alexandru Averescu nr. 1, Buzău
ISSN 2359-9898 | ISSN L2359–9898

Străjer în calea furtunilor, nr. 29, august 2021


Autor: Maistru militar principal Iulian Cadulencu
Data publicării: 09.09.2021

Prilejuit de împlinirea a 105 ani de la intrarea Românie în Primul Război Mondial, sub genericul De la Armata a 2-a la Divizia 2 Infanterie „Getica”, recentul număr al revistei Străjer în calea furtunilor, editat de Fundația „Mareșal Alexandru Averescu”, şi-a propus să reliefeze, în maniera deja consacrată, câteva dintre cele mai semnificative momente din evoluţia şi contribuţia Armatei a 2-a la făurirea şi consolidarea României Mari şi din evoluţia ulterioară a acestei marii unităţi care îşi are, de mai bine de 40 de ani, garnizoana în acest frumos oraş de la Curbura Carpaţilor.

Istorici militari consacraţi sau în plină ascensiune pe frontul istoriografiei militare şi-au propus să aducă în atenţia cititorilor aspecte privind evoluţia marii unităţi de la înfiinţarea sa, în august 1916, până în prezent. Constituirea și introducerea imediată pe frontul Războiului de întregire naţională, unde s-a acoperit de glorie în operaţia ofensivă din Transilvania, în apărarea trecătorilor după retragerea din toamna anului 1916, dar, mai ales, în marea Bătălie de la Mărăşti din vara anului 1917, sunt prezentate în materialul semnat de colonelul (r.) dr. Mircea Tănase. Sunt, de asemenea, prezentate succint, evoluţia acestei mari unităţi şi a structurilor subordonate în perioada interbelică, la începutul şi pe durata celui de-al Doilea Război Mondial, dar şi imediat după încheierea acestei mari conflagraţii mondiale, când armata română a fost nevoită să se supună impunerilor noului aliat de la Răsărit. Un amplu articol, semnat de colonelul (r) dr. Mihai Goia, prezintă perioada 1960-2010, care marchează reînfiinţarea Armatei a 2-a la Bucureşti şi mutarea comandamentului acesteia, în 1980, la Buzău, transformarea în Comandament Operaţional Întrunit şi, ulterior, în Divizia 2 Infanterie „Getica”, actuala structură care îi poartă spre viitor tradiţiile glorioase. Sunt, de asemenea, prezentate şi câteva momente semnificative din acest parcurs istoric al marii unităţi, şi aş remarca analiza colonelului dr. Cezar Cucoş referitor la controversata Manevră de la Flămânda, de la începutul toamnei 1916, studiul semnat de colonelul dr. Vasile Cerbu referitor la refacerea Armatei a 2-a în iarna şi primăvara anului 1917, dar şi cel al colonelului (r) dr. Dan Prisăcaru, referitor la contribuţia armatei române la restabilirea ordinii interne în Bucovina şi apărarea Unirii din 15/28 noiembrie 1918. Ne onorează cu prezenţa în acest număr şi distinsul istoric militar colonel (r) Alesandru Duțu, cu un studiu dedicat acțiunilor Diviziei 5 Infanterie Buzău în cel de-al Doilea Război Mondial.

Păstrând formatul deja consacrat de Cadran militar buzoian, revista dedică spaţii ample şi studiilor de teorie militară, unde le remarcăm pe cele semnate de comandorul (r) dr. Adrian Nicoară și comandorul (r) Eugen-Mihail Casapu, Elemente de artă militară rezultate din acţiunile de luptă ale Aeronauticii Române în Campania din 1916, colonelul dr. Vasile Cerbu şi Lucian Vasile Cerbu, Negocierile - singurul instrument de succes în relaţiile internaţionale, şi de colonelul dr. Adrian Lesenciuc, Înţelesuri ale hibridităţii. Perspectiva strategică.

Semnalăm, de asemenea, consemnarea plutonierului adjutant principal Sandu Popa a emoţionantelor Mărturii din prizonierat ale unui venerabil veteran din cel de-al Doilea Război Mondial, colonelul în retragere Ion Cioroiu, precum şi suscinta prezentare a aniversării celor 35 de ani de învățământ militar de parașutism la Buzău, semnată de colonelul (r) Dragoș Axinia.

Nu lipsesc din acest număr rubricile Agenda fundaţiei, cu activităţile împlinirii a 105 ani de la înfiinţarea Armatei a 2-a, care, desigur, vor fi detaliate şi bogat ilustrate în numărul viitor al revistei, Arealul Buzoian şi Mozaic Buzoian, susţinute, ca de fiecare dată, de doi inimoşi truditori ai revistei, maistrul militar principal Iulian Cadulencu– totodată artizanul graficii şi procesării textului revistei - şi plutonierul adjutant principal Sandu Popa.

Rubrica Raftul cu cărţi prezintă ampla lucrare în trei volume, a comandorilor Marius Adrian Nicoară şi Eugen-Mihail Casapu, Istoria artei militare în Forţele Aeriene Române (1913-1991), și lucrarea colonelului (r) dr. Mircea Tănase, Paraşutiştii – între mirajul legendelor şi memoria documentelor, ambele lucrări apărute în vara acestui an cu sprijinul Primăriei Buzău.

Revista și albumul retrospectiv prilejuit de această frumoasă aniversare au fost tipărite, în condiţii grafice deosebite, la Editura Editgraph din Buzău.

Revista poate fi accesată online la următoarea adresă: http://www.fundatia-averescu.ro/revista/revista29.pdf

Col. (r) dr. Mircea Tănase

 

Etichete: 

ÎMPARTE CU PRIETENII TĂI:

Este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiţia indicării cu exactitate a numărului şi a datei apariţiei publicaţiei