Publicaţie editată de Divizia 2 Infanterie „Getica“, Bulevardul Mareşal Alexandru Averescu nr. 1, Buzău
ISSN 2359-9898 | ISSN L2359–9898

De la Armata a 2-a la Divizia 2 Infanterie „Getica” – 1916-2021. 105 file de istorie în imagini - album retrospective


Autor: Maistru militar principal Iulian Cadulencu
Data publicării: 09.09.2021

Anul acesta, când se împlinesc 105 ani de la constituirea, în august 1916, a marilor unităţi ale armatei române şi intrarea României în Marele Război pentru împlinirea idealului naţional, comanda Diviziei 2 Infanterie “Getica”, continuatoarea tradiţiilor de luptă ale Armatei a 2-a române, a avut frumoasa inițiativă a alcătuirii unui album istoric, care să ilustreze, în 105 file de carte frumoasă, cei 105 ani de istorie glorioasă.

Ajutaţi de un bogat fond de imagini, unele dintre ele adevărate comori istorice, identificate în arhivele instituţiilor publice cu rol de păstrare a memoriei militare naţionale, dar şi în cele ale unor pasionaţi şi generoşi colecţionari, ne-am propus să le cuprindem în paginile acestei cărţi pe cele mai sugestive, care să jaloneze drumul parcurs de această mare unitate, indiferent de denumirea, rolul şi misiunea sa în structura de forţe a Armatei României.

Am dorit să oferim celor de azi, dar mai ales celor de mâine, o sinteză imagistică cât mai obiectivă, dar, ca întotdeauna în asemenea demersuri editoriale, trăim regretul că nu am avut posibilitatea inserării întregului fond fotografic avut la dispoziție, motiv pentru care ne cerem iertare celor care, avizaţi şi pretenţioşi, ne vor reproşa lipsa uneia sau alteia dintre imaginile intrate deja în istorie.

Victoriile răsunătoare ale Armatei a 2-a române şi a unora dintre unităţile sale componente, pe fronturile Primului şi ale celui de-al Doilea Război Mondial, dar şi eşecurile usturătoare în anumite momente nefavorabile ale istoriei, evoluţia acesteia în perioada regimului comunist şi după Revoluţia din Decembrie 1989, sunt, sperăm, echilibrat ilustrate în paginile acestui album. Credem, de asemenea, că maniera adoptată, de a lăsa în primul rând imaginea să vorbească, fără a face comentarii de prisos despre momentul sau personajele surprinse şi eternizate de aparatul fotografic, este cea mai potrivită pentru lucrarea de față. Ineditul şi spontaneitatea unora dintre aceste imagini îi dau, sperăm, acel plus de valoare care s-o individualizeze și s-o evidențieze în peisajul publicistic militar.

Pe drumul prin istoria contemporană a Armatei a 2-a române, înfiinţată la 16 august 1916, la intrarea în război a României de partea Antantei, ostaşul român nu a precupeţit nici un moment să plece la luptă, să apere şi să întregească trupul ciuntit al ţării, să-i apere integritatea şi suveranitatea. Sângele miilor de eroi căzuţi pentru patrie – pe pământ românesc sau departe de ţară, iar mai nou şi în teatrele de operaţii ale alianţei militare la care suntem parte activă – rămâne cel mai puternic şi indestructibil liant ale edificiului nostru naţional.

În acelaşi timp, am încercat să ilustrăm eroismul şi sacrificiul militarilor noştri dovedite în aplicaţii, în poligoane, pe şantierele economiei naţionale, în intervenţiile la dezastrele naturale, oriunde ţara a avut nevoie de prezenţa şi intervenţia sa decisive şi, de cele mai multe ori, salvatoare.

Transformările şi reorganizările structurale suferite de-a lungul timpului, impuse de comandamentele politico-militare ale unui moment istoric sau altul, justificate sau mai greu de acceptat uneori, pot crea unele dificultăţii de recunoaştere identitară a acestei mari unităţi, dar nu pot îndepărta actualele tructuri de axul central al devenirii lor istorice. Albumul de faţă, cu inerentele lui limite şi neajunsuri, îşi doreşte, o dată în plus, să evidenţieze acest parcurs istoric emblematic şi glorios.

Mersul istoriei şi evoluţia organismului militar românesc, în noua paradigmă a securităţii naţionale în context aliat, au impus reconfigurarea Comandamentului Armatei a 2-a, acoperită de glorie în acţiunile militare ale celor două mari conflagraţii militare, şi constituirea Comandamentului Operaţional Întrunit – căruia i s-a conferit şi denumirea onorifică „Mareşal Alexandru Averescu”, marele comandant al Armatei a 2-a în Primul Război Mondial. Această nouă structură, modernă şi îndrăzneaţă la vremea respectivă, a condus, cu mult profesionalism şi responsabilitate, detaşamentele româneşti participante la misiuni în teatrele de operaţii din afara teritoriului naţional. I-a urmat, ca rod al unei permanente căutări spre noi soluţii de supleţe şi răspuns la cerinţele operaţionale actuale, Divizia 2 Infanterie „Getica”, purtătoare a tradiţiilor de luptă a armatei înfiinţată la intrarea ţării în Războiul de Întregire Naţională, care îşi continuă scrierea propriei istorii pentru istoria şi viitorul României.

Albumul poate fi accesat online la următoarea adresă: http://www.fundatia-averescu.ro/.../AlbumDivizia2Getica.pdf

La mulţi ani în slujba şi pentru gloria Armatei României!

Col. (r) dr. Mircea Tănase

 

ÎMPARTE CU PRIETENII TĂI:

Este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiţia indicării cu exactitate a numărului şi a datei apariţiei publicaţiei