Publicaţie editată de Divizia 2 Infanterie „Getica“, Bulevardul Mareşal Alexandru Averescu nr. 1, Buzău
ISSN 2359-9898 | ISSN L2359–9898

(r.) dr. Mircea Tănase

Semnal editorial

Numărul 25 al revistei Străjer în calea furtunilor, cadran militar buzoian care apare sub egida Fundaţei „Mareşal Alexandru Averescu", este dedicat tanchiştilor, la Centenarul acestora în Armata României, fără a neglija însă domeniile cu care ne-a obişnuit deja această prestigioasă publicaţie în...

Este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiţia indicării cu exactitate a numărului şi a datei apariţiei publicaţiei