Publicaţie editată de Divizia 2 Infanterie „Getica“, Bulevardul Mareşal Alexandru Averescu nr. 1, Buzău
ISSN 2359-9898 | ISSN L2359–9898

Simpozionul „24 Ianuarie în conştiinţa buzoienilor”


Autor: Maistru militar clasa I Iulian Cadulencu
Data publicării: 20.01.2017

În data de 20 ianuarie 2017, Divizia 2 Infanterie „Getica", Fundaţia „Mareşal Alexandru Averescu" în colaborare cu Muzeul Judeţean Buzău au organizat la sala Teatrului „George Ciprian" din Buzău, simpozionul „24 Ianuarie în conştiinţa buzoienilor" dedicat împlinirii a 158 de ani de la Unirea Principatelor Române.
Lucrările simpozionului au fost conduse de către general-maior dr. Petrică-Lucian Foca, preşedintele Fundaţiei „Mareşal Alexandru Averescu" şi comandantul Diviziei 2 Infanterie „Getica" care în cuvântul de deschidere a adus în atenția celor prezenți câteva repere istorice care au marcat acest important act istoric din viaţa poporului român, actul de la 24 Ianuarie 1859 fiind acel moment istoric rămas pentru generaţiile următoare un exemplu însufleţitor, lucru care avea să-l facă pe Mihail Kogălniceanu să afirme cu tărie la aceea vreme: „Unirea, naţiunea a făcut-o". Actul istoric a reprezentat o etapă crucială pentru evoluţia României moderne pentru că noi militarii, noi românii, am fost uniţi în jurul idealurilor naţionale şi în jurul interesului acestei ţării în toate momentele de cumpănă ale istoriei.
Personalităţile care au răspuns invitaţiei de a conferenţia în cadrul simpozionului au fost: colonel(r) prof. univ. dr. Ion Giurcă – profesor universitar la Universitatea „Hyperion" şi la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I" Bucureşti care a prezentat lucrarea 24 Ianuarie 1859 - ziua dublei alegeri a lui Alexandru Ioan Cuza şi a Unirii Principatelor Române; profesorul dr. Alin Spânu – profesor în cadrul Universităţii Bucureşti, reprezentant al tinerei generaţii de istorici, eminent cercetător al Istoriei serviciilor de informaţii/contrainformaţii româneşti care a prezentat lucrarea Alexandru Ioan Cuza şi serviciile de informaţii - o relaţie inegală (1858-1866); profesorul Emil Niculescu, de la Cercul Militar din Buzău, membru al Uniunii Scriitorilor din România, a prezentat lucrarea Domnul Unirii, Cuza, la Buzău. O primă noapte pe pământ „muntean" – 6 februarie 1859, în care a descris primirea triumfală făcută de buzoieni, primului domnitor al Principatelor Unite şi al statului naţional român; profesorul dr. Corneliu Andonie, muzeograf la Muzeul Militar Naţional „Regele Ferdinand I" a readus în amintire buzoienilor prezenţi la simpozion, povestea drapelului nostru, un simbol al identităţii şi unităţii naţionale; colonelul dr. Mircea Tănase, redactorul-şef al revistei „Gândirea militară românească" (revistă ştiinţifică cu prestigiu recunoscut din domeniul „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică", editată de Statul Major General al Armatei României) a prezentat împreună cu drd. Alina Papoi şi drd. Diana Lupu numărul 3/2016 al revistei „Gândirea militară românească" (dedicat Centenarului Armatei/Diviziei 2 Infanterie „Getica").
Tot în cadrul simpozionului a avut loc şi lansarea volumului „Prin Buzăul istoric-locuri, oameni, întâmplări", autor Mircea Tănase, lucrare care vizează locuri, fapte şi personalităţi din judeţul Buzău, în context istoric, punând în valoare „vatra de spiritualitate şi simţire românească de la Curbura Carpaţilor", fiind prezentată de către publicistul Viorel Frâncu, de la Biblioteca judeţeană „Vasile Voiculescu" Buzău şi dr. Laurenţiu Grigoraş, directorul Muzeului Judeţean Buzău.
La activitate au participat oficialităţi publice locale, cadre militare, active, în rezervă şi retragere, reprezentanţi ai societăţii civile, elevi ai Liceului Pedagogic „Spiru Haret" din Buzău precum şi elevi ai Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene „Aurel Vlaicu".

ÎMPARTE CU PRIETENII TĂI:

Este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiţia indicării cu exactitate a numărului şi a datei apariţiei publicaţiei