Publicaţie editată de Divizia 2 Infanterie „Getica“, Bulevardul Mareşal Alexandru Averescu nr. 1, Buzău
ISSN 2359-9898 | ISSN L2359–9898

Alma mater

Data publicării: 23.10.2016
În Colegiul Naţional Militar “Ştefan cel Mare” implementarea proiectului european Erasmus+ în anul şcolar 2016-2017 îmbracă forme noi şi diverse. Astfel, pentru prima oară în cadrul acestui demers, în colegiu se derulează una dintre mobilităţile medii ale proiectului prin care două eleve din...Read more
Data publicării: 23.10.2016
Ziua Armatei, alături de alte sărbători cu specific militar, se înscrie în categoria momentelor aniversare la care participă, an de an, elevii şi personalul Colegiului Naţional Militar„Ştefan cel Mare”. Ceremoniile militare şi activităţile organizate cu acest prilej constituie o modalitate de...Read more
Data publicării: 23.10.2016
În Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare”, în prima parte a anului şcolar atenţia tuturor a fost îndreptată spre boboci, într-un efort concentrat pentru o bună şi rapidă adaptare a acestora la programul şi condiţiile oferite de instituţia câmpulungeană. Excursiile de cunoaştere a zonei,...Read more
Este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiţia indicării cu exactitate a numărului şi a datei apariţiei publicaţiei