Publicaţie editată de Divizia 2 Infanterie „Getica“, Bulevardul Mareşal Alexandru Averescu nr. 1, Buzău
ISSN 2359-9898 | ISSN L2359–9898

Final de an şcolar la Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare”


Autor: Lili Jora
Data publicării: 16.06.2017

Emoţia şi eleganţa au caracterizat sfârşitul anului şcolar 2016-2017 în Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc. Apelul solemn, ultimul din viaţa de licean militar, a reunit alături de elevii claselor a XII-a părinţi, rude, prieteni, absolvenţi din promoţiile anterioare. Ceremonialul ultimului apel a impresionat pe toţi participanţii, dar mai ales pe absolvenţii care păşesc dincolo de pragul adolescenţei şi lasă în urmă amintiri şi trainice prietenii.

Festivitatea de încheiere a anului şcolar 2016 – 2017  a fost prezidată de domul general-maior Marius Harabagiu, şeful Statului Major al Forţelor Terestre şi a fost marcată printr-un ceremonial militar şi religios. Au mai fost alături de elevii câmpulungeni reprezentanţi ai conducerii M.Ap.N., cadre militare active şi în rezervă, oficialităţi ale administraţiei publice locale, personalul colegiului, absolvenţi, părinţi şi prieteni ai elevilor.

În ţinute impecabile, elevi, profesori, cadre militare şi invitaţi au sărbătorit performanţa şi au întors împreună o altă filă în cartea cetăţii învăţământului militar liceal de la poalele Rarăului. Flori, multe flori, au fost oferite profesorilor şi instructorilor militari, în semn de recunoştinţă pentru munca de peste an a acestora, dar şi pentru  fărâma de suflet pe care au dăruit-o celor care au ales uniforma militară pentru timpul adolescenţei lor.

Festivitatea de încheiere a anului şcolar 2016-2017  a fost în primul rând un moment de bilanţ al performanţelor şcolare care s-au situat între următoarele repere:

- din efectivul colegiului – 456 elevi, la finele anului au fost declaraţi promovaţi 434 elevi (95%), din care 26% au medii cuprinse între 9 şi 10;

- media generală a colegiului la sfârşitul anului este 8,55, realizată din: 8.41 la clasa a IX-a, 8.52 la clasa a X-a, 8.59 la clasa a XI-a, 8,71 la clasa a XII-a;

- media cea mai mare în anul şcolar 2016-2017  a fost obţinută de Pilipăuţanu Denissa – 9,97.

În mod deosebit au fost aplaudaţi şi felicitaţi elevii şi profesorii  care au distinşi cu peste 200 de premii şi menţiuni în competiţiile şcolare:

 • Premiul I la etapa pe judeţ, premiul I la faza pe ţară şi calificare la faza internaţională a olimpiadei de geografie - Calisevici Sabina, clasa a XII- a (prof. îndrumător: Radu Ciumaşu);
 • Premiul I la etapa pe judeţ, premiul special la faza pe ţară şi calificare la faza de baraj a olimpiadei de geografie – Daniliuc Bogdan, clasa a X- a (prof. îndrumător: Radu Ciumaşu);
 • Premiul I la etapa pe judeţ şi calificare la etapa naţională, olimpiada de neogreacă, Tcaciuc Alexandru,  clasa a IX-a (prof. îndrumător: Maria Romaga);
 • Premiul I la etapa pe judeţ şi calificare la etapa naţională, Olimpiada interdisciplinară “Ştiinţele Pământului”,  Iordache Petrişor,  clasa a X-a (prof. îndrumător: Dorina Fântână, Luciana Pungă, Radu Ciumaşu, Viorel Oniciuc).

           b. Concursuri şcolare

 • Premiul I la Concurs interjudeţean de informatică Memorialul „Ştefan Dârţu”,  Hariga George, clasa a XII-a  (prof. îndrumător: Marius Măgurean);
 • Premiul I şi calificare în etapa finală, Concursul internaţional de informatică şi gândire computaţională „Bebras”,  Savin Andrei-Alexandru, clasa a XI-a (prof. îndrumător: Marius Măgurean );
 • Titlul de Laureat la faza pe judeţ şi calificare la faza naţională, Concursul de creaţie literară „Tinere condeie”, Alexandra-Mihaela Birtea, clasa a IX –a (prof. îndrumător: Maria Romaga);
 • Premiul I la faza pe judeţ, Concursul de creaţie literară „Tinere condeie”, Karina-Teodora Cristian, clasa a X –a (prof. îndrumător: Marcela Ursachi);
 • Premiul I la faza pe judeţ, Concursul de creaţie literară „Tinere condeie”, Diana-Ecaterina Daşchievici, clasa a X –a (prof. îndrumător: Marcela Ursachi);
 • Premiul al II–lea la faza pe judeţ şi menţiune la faza naţională,  Sesiunea de comunicări ştiinţifice pentru elevii din clasele liceale, Filip Cardasim, Mădălin Savin, clasa a X-a (prof. îndrumător: Dorina Fântână);
 • Premiul special, Concursul internaţional de matematică “Mahematique sans frontiers” Clasa a XI-a B (prof. îndrumător: Mădălina Duminică);
 • Premiul I, Concursul naţional de limba engleză “Quest”, Adina Vaman, clasa a XI-a (prof. îndrumător: Dana Drehluţă);
 • Premiul I, Concursul naţional de referate şi comunicări ştiinţifice - informatică “Ştefan Procopiu”, George Hariga, clasa a XII-a (prof. îndrumător: Marius Măgurean);
 • Premiul I, Concursul naţional de referate şi comunicări ştiinţifice  “Ştefan Procopiu” - informatică, Petru Rîlea, clasa a IX-a (prof. îndrumător: Marius Măgurean);
 • Locul I obţinut de lotul sportiv al colegiului şi de echipele de baschet, volei băieţi, triatlon şi atletism la  Olimpiada de vară a sportului militar liceal.

În momentul dedicat celor 101 absolvenţi ai promoţiei 2017  au fost apreciate numeroasele premii şi menţiuni obţinute de aceştia în cei patru ani de liceu la olimpiadele şi concursurile şcolare printre care, la loc de cinste, regăsim medalia de aur a Sabinei Calisevici obţinută la olimpiada internaţională de geografie în 2016 şi calificarea la faza internaţională pentru competiţia din august 2017. După promovarea examenului de bacalaureat, cei 101 absolvenţi vor susţine examen de admitere în instituţiile militare de învăţământ superior, universitar sau postliceal.

În cadrul solemn al ceremonialului militar a fost apreciată şi deschiderea colegiului militar câmpulungean către valorile şi atitudinile promovate de Uniunea Europeană, cadrele didactice şi elevii din colegiul câmpulungean beneficiind de participarea la mobilităţi, reuniuni şi congrese internaţionale. De asemenea, pe parcursul anului şcolar 2016-2017, în Colegiul Naţional Militar „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc s-au derulat protocoale, acorduri de colaborare şi parteneriate cu instituţii de învăţământ universitar şi liceal, cu  academiile militare şi şcolile de maiştri şi subofiţeri şi cu alte instituţii publice sau private.

În contextul general al preţuirii performanţei s-au acordat premii din partea Statului Major General, Statului Major al Forţelor Terestre, asociaţiei caritabile „Camarazii şi Fundaţiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe-purtătorul de biruinţă”.

Ceremonia a mai cuprins alocuţiuni din partea gazdelor şi a invitaţilor, schimbarea de ştafetă între generaţiile de liceeni militari, înaintarea în grad şi numirea în funcţii, precum şi atribuirea titlului de „Căpitan Erou Aurel Vasilescu” clasei a XI-a C care a obţinut cele mai bune rezultate şcolare.

 Defilarea subunităţilor de elevi şi a absolvenţilor, în aplauzele colegilor şi ale asistenţei, a încheiat momentul festiv şi a adăugat o nouă filă în cartea cetăţii nonagenare de la Câmpulung  Moldovenesc.

Etichete: 

ÎMPARTE CU PRIETENII TĂI:

Este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiţia indicării cu exactitate a numărului şi a datei apariţiei publicaţiei