Publicaţie editată de Divizia 2 Infanterie „Getica“, Bulevardul Mareşal Alexandru Averescu nr. 1, Buzău
ISSN 2359-9898 | ISSN L2359–9898

“Transmisioniștii deșertului”


Autor: Locotenent Crinu Șincari
Data publicării: 14.07.2018

Creșterea exponențială a necesității de informație și nevoii de intensificare a vitezei de circulație a acesteia a dus la evoluția în mare viteză a tehnicii și tehnologiei, precum și la definirea spațiului cibernetic. Aceste aspecte au adus provocări majore transmisioniștilor militari în îndeplinirea cu succes a misiunilor în special în teatrul de operații.Trecerea de la tehnologii de tipul stăvechiului telefon de campanie ATI-52 la terminale cu capabilități de videoconferință, de la stații radio din pioneratul comunicațiilor militare, la cele cu salt de frecvență sau satelitare, s-a făcut relativ repede existând fundamentul și experiența necesară acumulată prin exercițiu, dar și prin dorința militarilor transmisioniști de a cunoaște tot mai multe.

Misiunile executate de către militarii Batalionului de Protecția Forței “Vulturii Carpaților” în aria de responsabilitate, sunt de cele mai multe ori sprijinite de mijloace ISR, EOD etc. Toate misiunile executate au un numitor comun: comunicarea radio. Maeștrii tranzistorilor și ai diodelor au acordat întotdeauna foarte bine frecvențele pe portativul operațional al teatrului de operații din Afganistan.

În Baza Militară Aeriană Kandahar întâlnim o echipă de specialişti în comunicaţii şi informatică pe umerii căreia apasă o mare responsabilitate. Chiar dacă acești militari de foarte multe ori sunt nevăzuți, de fiecare dată de ei depinde funcționarea în parametri a tehnicii de calcul, a telefoanelor sau a legăturilor radio, care sunt de o importanță vitală în conducerea acțiunilor în aria de responsabilitate. Inteligența artificială pe care această echipă o gestionează zilnic este atât de proveniență națională, cât și cele primite de la partenerii de coaliție.

Suntem informați despre specificul activităților chiar de către maiorul Macaveiu Aurel, şeful comunicaţiilor și informaticii: Compartimentul comunicații și informatică acoperă nevoile și întreg spectrul de comunicații necesare pe timpul executării misiunilor, de la organizarea comunicațiilor radio, fir, transmiteri de date, până la menținerea în stare de operativitate a rețelelor de calculatoare. De asemenea, buna relaționare cu partenerul american din BMKAF face ca exploatarea echipamentelor și a tehnicii puse la dispoziție de către aceasta, să fie  facilă, iar tehnica avariată să fie reparată în timp oportun. Chiar dacă efectivul compartimentului este redus comparativ cu sarcinile și atribuțiunile avute, ne îndeplinim misiunea cu succes și odată cu aceasta întărim și coeziunea grupului demonstrată deja atât pe timpul pregătirii din țară, cât și pe timpul celor aproximativ cinci luni de misiune. Mă declar mulțumit de colegii cu care împart sarcinile primite și pot să afirm că fără sprijinul și experiența lor misiunea compartimentului nu ar fi fost dusă la bun sfârșit. În final apreciez că fiecare armă și specialitate militară are importanța ei, însă nimeni nu poate nega importanța comunicațiilor și informaticii în cadrul oricărei structuri militare- “ceilalți pot vorbi despre noi, dar nu fără noi”.

Militar cu o vastă experiență în domeniu, plutonierul adjutant principal Zoicaș Marius, afirmă cu încredere în ceea ce privește comunicațiile “îmi plac provocările”. Chiar dacă se ocupă și de gestiunea resortului de comunicații, dacă îl întrebi de puterea de emisie a stațiilor radio folosite atât de militarii români, cât și de partenerii americani, despre obstacolele ce pot apărea în calea undelor, cote propice pentru instalarea punctelor de retranslație, imediat își face timp, analizează, și îți dă răspunsul de care ai nevoie. Calitatea de a răspunde prompt tuturor problemelor legate de  tehnica de transmisiuni este caracteristică și celorlalți colegi de-ai lui. Un rol important în familiarizarea cu tehnica de comunicații specifică misiunii l-a avut capacitatea personalului de a se adapta, de a învăța “din mers” într-un timp foarte scurt noțiunile de bază și modul de lucru, având în vedere că aceasta nu este disponibilă pe timpul pregătirii înainte de dislocarea în teatrul de operații Afganistan. Suntem mândri că ne facem datoria, ca și armă de sprijin și avem satisfacția lucrului bine făcut atunci când structurile luptătoare sunt iesite în aria de responsabilitate în scopul îndeplinirii misiunilor, având în permanență legătură radio. Nimic nu este mai plăcut decât să-i vezi pe militarii noștri întorși cu bine în bază știind că pe tot parcursul misiunii legăturile radio au funcționat “ca la carte”.

Întâlnim militari specialiști care știu că de munca lor depinde într-o mare măsură succesul sau eșecul unei misiuni. Funcționarea tehnicii de comunicații poate face diferența între viață și moarte. Maistrul militar clasa a I-a Proca Ionuț administrează întreaga rețea de calculatoare. Este conștient de responsabilitatea pe care o are și din acest motiv principiul după care se “guvernează” în această misiune râmâne același: “Securitatea informației este totul”. Trecerea de la comunicațiile specifice vechiului cod MORSE, la comunicațiile de date necesită și realizarea securității acestora, o operațiune destul de complexă ce trebuie să se realizeze în concordanță cu standardele și normele în vigoare. Asigurarea respectării normelor privind securitatea informațiilor reprezintă o componentă de bază a păstrării confidențialității documentelor, fapt ce atrage de la sine o pregătire permanentă pentru a face față noilor provocări și amenințări, ne-a transmis maistrul militar.

Pentru locotenentul Rus Roxana, comandantul plutonului de “fantome”(nickname-ul plutonului sprijin fiind Ghost), aflată la prima misiune externă, experiența de aici a fost o lecție de viață, deoarece a învățat foarte multe lucruri noi despre cooperarea într-un mediu internațional, despre tehnica de transmisiuni, legăturile radio din Afganistan, considerând că reprezintă cea mai mare provocare profesională de până acum. Pe timpul misiunii a fost o adevărată provocare asigurarea funcționării continue și în parametri normali a tuturor mijloacelor de comunicații folosite de militarii care execută misiuni în aria de responsabilitate și de cei care îi coordonează în permanență din punctele de comandă. Dar pot spune că am șansa să am în subordine militari muncitori și devotați, să fim sprijiniți, susținuți și îndrumați de către personalul din cadrul compartimentului S6-Comunicații și informatică. Astfel reușim să asigurăm toate cele necesare pe linie de comunicații și informatică și mai ales, să asigurăm legătura radio, vitală în acest mediu operațional. Arma comunicații și informatică pe cât este de frumoasă, pe atât este de grea și complicată, deoarece ne impune să ne împrospătăm în permanență cunoștințele de specialitate pentru a fi la curent cu evoluția continuă a tehnicii și totodată pot spune că munca transmisioniștilor iese mai mult în evidență atunci când ceva nu funcționează, decât atunci când toate funcționează în parametri normali.

Este bine de ştiut că fiecare plecare în aria de responsabilitate începe cu o verificare meticuloasă a tuturor mijloacelor de comunicații cu scopul de a fi remediate eventualele disfuncții. Această activitate este realizată cu multă seriozitate de militarii din grupa de comunicații, care la orice oră din zi și din noapte sunt acolo unde este nevoie și care răsuflă ușurați și se simt împliniți de fiecare dată când se încheie o misiune pe timpul căreia tehnica de comunicații a funcționat în parametri normali. 

Mereu la datorie sunt și gradații profesionişti din centrul de comunicaţii și radiotelefoniștii din punctele de comandă, care îi monitorizează în permanență pe cei din teren, le transmit informații prețioase comandanților de patrule din teren, notează cu atenție tot ce aceștia transmit la rândul lor și raportează în cel mai scurt timp comandanților acestora. Oamenii sunt dedicaţi meseriei lor, sunt constienţi de faptul că de munca lor depinde viaţa camaradului aflat în misiune și coordonarea unei întregi misiuni.

Este foarte greu de imaginat o zi fără legături, fie ele radio sau fir. 24 de ore din 24, transmisioniștii militari asigură, cu dăruire și profesionalism, transmiterea informațiilor, pentru îndeplinirea tuturor misiunilor.

La ceas aniversar, transmisioniștii din Afganistan transmit urările lor de sănătate, realizări în plan profesional, bucurii alături de cei dragi și tradiționalul La mulți ani tuturor colegilor militari ce poartă pe epolet fulgerele comunicațiilor și informaticii din Armata României.

 

 

 

Etichete: 

ÎMPARTE CU PRIETENII TĂI:

Citeşte şi:

Cavalerii florii de colț mereu la înălțime

Deși au depășit câteva etape importante din cadrul pregătirii pentru o nouă misiune în Afganistan, militarii Batalionului 30 Protecția Forței „Vulturii Carpaților”, continuă să se instruiască în condiții cât mai apropiate de realitatea teatrului de operații. Este importantă fiecare zi de...

O altă săptămână de foc pentru Batalionul 30 Protecţia Forţei „Vulturii Carpaţilor”

Săptămâna de la mijlocul lunii decembrie a adus din nou cavalerilor florii de colț satisfacția lucrului bine făcut. De la începutul pregătirii din luna septembrie, atunci când Batalionul 30 Protecția Forței „Vulturii Carpaților” a primit misiunea de a se pregăti în vederea dislocării la...

Sub jurământul lui Hipocrate

Printre calitățile militarilor Batalionului de Protecţia Forţei „Vulturii Carpaților” regăsim dorința de perfecționare și nevoia de pregătire continuă. Astfel, printre misiunile executate în aria de responsabilitate, militarii Forțelor Terestre Române au parcurs încă de la introducerea în...

Este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiţia indicării cu exactitate a numărului şi a datei apariţiei publicaţiei