Publicaţie editată de Divizia 2 Infanterie „Getica“, Bulevardul Mareşal Alexandru Averescu nr. 1, Buzău
ISSN 2359-9898 | ISSN L2359–9898

Autoevaluarea stării Diviziei 2 Infanterie „Getica”


Autor: Maistru militar principal Iulian Cadulencu
Data publicării: 14.12.2017

Autoevaluarea activităţii desfăşurate în anul 2017 de Divizia 2 Infanterie „Getica” a avut loc în data de 13 decembrie, la comandamentul marii unități din Buzău, în prezenţa generalului-maior Ovidiu-Liviu Uifăleanu, şeful Statului Major al Forţelor Terestre.
În prezentarea sa, comandantul Diviziei 2 Infanterie „Getica”, generalul de brigadă Gheorghiță Vlad, a făcut referire la principalele misiuni ale structurii, care s-au derulat de la începutul anului 2017 până la această dată, problemele majore cu care divizia şi structurile aflate în subordinea ei s-au confruntat dar şi la modul în care acestea au fost gestionate, punând în evidenţă contribuţia personalului din cadrul diviziei pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite. 
Totodată, au fost prezentate şi obiectivele prioritare pentru anul 2018 în contextul colaborării şi cooperării cu celelalte categorii de forţe, comandamente şi direcţii centrale în scopul îndeplinirii misiunilor.
La finalul activităţii de autoevaluare, comandantul diviziei a raportat că: … ,,Divizia 2 Infanterie „Getica” este în măsură să execute misiunile încredinţate!”….
În cuvântul său, generalul-maior Ovidiu-Liviu Uifăleanu, şeful Statului Major al Forţelor Terestre a mulţumit personalului diviziei pentru rezultatele obţinute, pentru modul cum a înţeles să ducă la îndeplinire misiunile şi sarcinile încredinţate, asigurându-i de sprijinul eşalonului superior.
De asemenea, la activitate au participat comandanţii de mari unităţi şi unităţi din subordine, cadre militare din comandamentul diviziei.

ÎMPARTE CU PRIETENII TĂI:

Este autorizată orice reproducere, fără a percepe taxe, cu condiţia indicării cu exactitate a numărului şi a datei apariţiei publicaţiei